قوانین برداشتن ابرو چیست

قوانین برداشتن ابرو : سر ابرو

برای مشخص شدن سر ابرو مداد را در کنار بینی گذاشته و به‌صورت عمودی نگه می‌داریم تا ابتدای ابرو مشخص شود. البته برای چشم‌های مختلف و بینی‌های مختلف سر ابرو متفاوت هست.

قوانین برداشتن ابرو : زاویه یا کمان‌ابرو

مداد را در کنار بینی قرار دهید به‌طوری‌که از قسمت خارجی عنبیه مماس باشد. محل برخورد مداد وابرو زاویه یا کمان‌ابرو هست.

قوانین برداشتن ابرو : دنباله ابرو

مداد را در کنار بینی به‌صورت مورب قرار دهید تا انتهای مداد به ابرو برسد. هر جا که مداد به ابرو رسید آنجا انتهای ابرو است. این اندازه، برای ابروهای استاندارد هست و برای ابروهایی با مدل کوتاه و راست انتهای ابرو به این صورت مشخص می‌شود که مداد را در انتهای گوشه بیرونی چشم به‌طور عمود و به‌طرف ابرو قرار می‌دهیم. نقطه برخورد مداد وابرو دنباله ابرو هست. در این مدل ابرو کوتاه هست.

شانه زدن ابرو

ابرو را به سه قسمت تقسیم کنید. سر ابرو، زاویه ابرو، دنباله ابرو

هر گروه از موها را در جهت رویش آن‌ها شانه بزنید.

قیچی کردن ابرو

موها را در جهت رویش آن‌ها قیچی کنید. باکمی فاصله از ابرو این کار را انجام دهید.

برداشتن ابرو

موهای اضافه ابرو را می‌توانید با روش‌های مختلف بردارید. موهای اضافه را از خارج به داخل و در جهت رویش مو بردارید.

اشتباهاتی که مرتکب می‌شوید

  • قیچی کردن بیش‌ازحد ابروها
  • با مد پیش رفتن
  • نازک کردن بیش‌ازحد ابروها
  • از داخل به خارج برداشتن ابروها
  • دقت بیش‌ازاندازه روی موهای اضافه

مطالعه بیشتر: اصلاح ابرو راهنمایی نهایی