قوانین برداشتن ابرو چیست

قوانین برداشتن ابرو

قوانین برداشتن ابرو در حالت کلی مربوط به ابروهای استاندارد هست. ابروهایی که از حالت استاندارد خارج هستند یا بنا به دلایلی باید در حالت استاندارد برداشته نشوند در پست‌های بعدی توضیح داده خواهد شد. منظور ما از ابروی استاندارد ابرویی است که خیلی کوتاه یا بلند نباشد و اندازه‌های متعادل با چشم را داشته باشد. ابروهایی که بافرم بینی یا بافاصله چشم‌ها باید هماهنگ شوند به‌صورت استاندارد برداشته نمی‌شوند.

ادامه خواندن “قوانین برداشتن ابرو چیست”